Bij Quest Advocaten hebben wij gekeken wat voor u als ondernemer een groot (juridisch)risico kan vormen in 2018. Uiteraard is dit geen uitputtende lijst. Elke onderneming loopt immers  specifieke risico’s, die mede afhankelijk zijn van de branche waarin men opereert. Dit zijn dus algemene risico’s en ook daarvan hebben we alleen de drie grootste genoemd.

1. Boete voor schenden nieuwe privacywet

De nieuwe privacywet is hét juridische nieuws van de laatste jaren en dat terwijl de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) nog van toepassing moet worden. Op 25 mei 2018 is het zover en vanaf dat moment gaat er veel veranderen. De wet wordt door sommige juristen gezien als de grootste juridische aardverschuiving in de laatste tien jaar. Het gehele concept van de bescherming van persoonsgegevens zoals wij dat tot nu toe kennen, zal gaan veranderen. Een groot deel van de principes blijft uiteraard overeind, maar de hele inrichting van de manier waarop persoonsgegeven wordt verwerkt gaat drastisch veranderen. Zo gaat de AVG (of GDPR in het Engels) uit van Privacy by Design. Dit houdt in dat de hele dienstverlening vanaf begin af aan wordt ingericht met de nieuwe privacywetgeving in het achterhoofd. U ontwerpt uw processen dus vanaf nu bijvoorbeeld aan de hand van het principe van dataminimalisatie.

Naast de inhoudelijk normen die gaan wijzigen, gaan de boetes ook significant omhoog. De boetebedragen kunnen oplopen tot 20 miljoen euro (!) of 4 procent van de wereldwijde omzet, afhankelijk van welk boetebedrag hoger is.

Gezien de prestige die deze wet heeft voor de EU belooft de handhaving ook niet soepel te worden. De toezichthouders waarschuwen al 2 jaar voor de gevolgen van deze wetgeving en zullen zeker boetes gaan uitdelen aan bedrijven die de regels en principes uit de AVG schenden.

2. Wanbetaling

Menig ondernemer zal het zich nog wel herinneren hoe moeilijk het was om facturen te innen in de crisisjaren, hoewel veel van hen, zeker in de huidige economische omstandigheden, het ook al weer vergeten zullen zijn. De economie groeit nog elk kwartaal. Het ondernemersvertrouwen én consumentenvertrouwen is weer bijna op het niveau als voor de crisis van 2008. Toch waarschuwt menig expert voor de aantocht van een nieuwe crisis, sommige zeggen dat deze volgend jaar al kan beginnen, anderen, waaronder de zeer bekende Jim Rogers, zeggen dat deze crisis binnen twee jaar begint. In ieder geval is iedereen het er over eens dat de huidige economische rally teveel gebaseerd is op het krediet dat de centrale banken de economie hebben ingepompt en te weinig gebaseerd is op reële (productie)groei.

Wanneer deze nieuwe crisis gaat plaatsvinden, zullen er net als in 2008 vele bedrijven in de moeilijkheden komen. Afnemers hadden bij economisch voorspoed producten afgenomen, maar kunnen die in tijden van economische tegenspoed simpelweg niet betalen omdat hun klanten dit ook weer niet kunnen. Het is gezien het huidige economische klimaat moeilijke voor te stellen, maar iedere ondernemer dient rekening te blijven houden met het risico van wanbetaling, juist op de momenten dat het goed gaat. Over wat cashflow is en het belang van een goede kasstroom schreven wij al eerder. Wij adviseren alle ondernemers zich alvast te wapenen tegen de volgende crisis, die eventueel al eerder komt dan menigeen verwacht.

3. Opzegging (zakelijk)huurcontract

Hoewel het misschien niet een juridisch risico in de zuivere zin van het woord is, is het risico dat de huurbaas het huurcontract met een onderneming opzegt, in 2018 groter dan voorheen. De huizenprijzen stijgen bijna overal in Nederland sterk. In de Randstad zet men vanwege de woningnood al geruime tijd in op het ombouwen van kantoren tot woningen. Nu de huizenprijzen ook nog zo hoog zijn geworden, wordt het voor vastgoedbezitters steeds aantrekkelijker om lopende huurcontracten niet te verlengen of op basis van dringend eigen gebruik bijvoorbeeld weer zelf te gaan gebruiken of op een anderen, lucratievere wijze te gaan exploiteren. Laat uw huurcontracten dus tijdig nakijken. Dit kan uiteraard kosteloos als u beschikt over ons juridische service abonnement.

2018 wordt een jaar met grote veranderingen, zowel als het gaat om wetgeving als economische ontwikkelingen. Mogelijk is het verstandiger dan ooit om dus een service abonnement af te sluiten. Bekijk ook de andere voordelen van hét alternatief voor de rechtsbijstandsverzekering.

Heeft u vragen over een van deze risico’s of heeft u zelf een risico dat u hier mist? Neem contact op of laat het ons weten in de comments hieronder!