Incasso-Service

Na het afsluiten van een Quest Juridische Service Abonnement beschikt u automatisch ook over onze incasso-service. Hiermee heeft u geen incassobureau meer nodig, maar worden uw debiteuren via onze advocaten aangemaand om over te gaan tot betaling.

De Incasso-service biedt u de mogelijkheid om al uw buitengerechtelijke incassovorderingen bij ons aan te leveren. Wij zullen vervolgens zonder enige aanvullende kosten een eerste aanmaning sturen om de debiteur tot betaling te doen laten overgaan en hem in gebreke te stellen. Als deze eerste buitengerechtelijke aanmaning geen  resultaat oplevert sturen wij kosteloos een tweede aanmaning en informeren wij de debiteur dat hij in verzuim is geraakt.

Dit gehele traject is kosteloos en u kunt er onbeperkt gebruik van maken, mits het gebruik binnen onze fair-use policy valt. Deze fair use policy houdt in dat u niet meer dan tien keer gemiddelde aantal incasso-opdrachten van de overige gebruikers kunt indienen.

De voordelen van onze incasso-service:

U concentreert zich op ondernemen:

Zeker als u niet beschikt over een toegewijde afdeling die zich bezighoudt met het debiteurenbeheer, kan het maken van facturen al veel werk zijn. Het versturen van aanmaningen bij achterstallige betalingen is dan extra werk dat u als ondernemer liever aan uw bedrijf besteedt. Met onze Incasso-service bent u zo min mogelijk tijd kwijt aan uw debiteurenbeheer en kunt u zich concentreren op uw onderneming.

Cashflow blijft optimaal:

Zorg dat uw cashflow goed blijft. Zo heeft u voldoende middelen om aan uw lopende verplichtingen te voldoen. Zo is een slechte cashflow vaak een belangrijke oorzaak bij een faillissement.

Advocaten schrikken af:

In Nederland kan iedereen een incassobureau starten. Door de grote media-aandacht voor de wantoestanden bij incassobureaus is de overtuigingskracht van deze incasso organisaties minder geworden. Niemand kan echter zomaar advocaat worden. Een advocaat heeft veel meer kennis en ervaring, waardoor een incasso-advocaat een debiteur meer zal afschrikken dan een incassobureau.

Advocaten pakken door:

Waar een incassobureau het zal laten bij een aanmaning of twee, hebben advocaten de mogelijkheid om gelijk andere juridische stappen te zetten. Bijvoorbeeld beslaglegging of een kortgeding. Zeker als het een incasso voor een groot bedrag betreft, zal een advocaat een betere keuze zijn dan een incassobureau.