Cashflow en Faillissement

Cashflow (kasstroom) belangrijke oorzaak van faillissement

De Cashflow (in het Nederlands “kasstroom”) van uw bedrijf dient u te allen tijde scherp in de gaten te houden. Met de cashflow van een onderneming bedoelen we de geldstromen van en naar uw bedrijf. Een slechte incassoprocedure kan de cashflow van uw bedrijf erg verslechteren waardoor ernstig in de problemen kan komen.

Hoewel er geen geld uw bedrijf in stroomt omdat debiteuren te laat of slecht betalen, stroomt er wel geld weg van uw onderneming omdat u netjes de rekeningen blijft betalen. Wanneer hier te weinig aandacht aan wordt geschonken kan het moment aanbreken dat u tijdelijk te weinig geld heeft om uw leveranciers te betalen. De situatie doet zich dan voor dat u in de problemen komt omdat u altijd netjes uw rekeningen betaalt. Als de cashflow-problemen te lang aanhouden kan het zelfs zijn dat u uitstel (surseance) van betaling, een afkoelingsperiode en/of faillissement moet aanvragen.

CBS over de Cashflow

In april 2010 publiceerde het CBS een artikel die dit punt bevestigt. In het rapport staan de resultaten van onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van faillissementen in het jaar 2008 in Nederland. Het CBS kwam tot de volgende resultaten.

Zoals u in de grafiek af kunt lezen is Mismanagement verantwoordelijk voor 36% van de faillissementen bij vennootschappen onder firma en bij eenmanszaken is mismanagement meer dan 40% de oorzaak voor een faillissement.  Dit is een schrikbarende stijging (van 52%) ten opzichte van het jaar 2006, waar het aantal faillissementen bij bijvoorbeeld eenmanszaken door mismanagement nog op 27% lag.

Mismanagement is een verzamelnaam van administratieve dwalingen waar “onvoldoende debiteurenbewaking” de belangrijkste factor is.

Om maar even aan te geven over wat voor aantallen we het hebben: In 2008 was bij 1699 faillissementen, mismanagement als voornaamste oorzaak aan te wijzen. Dit geeft nogmaals aan hoe belangrijk het is ene goede cashflow te hebben.

Nu Faillissementen voorkomen

Quest Advocaten helpt u graag met het opnieuw inrichten van uw bedrijfsvoering om uw cashflow te verbeteren. Naast organisatorisch advies over hoe u openstaande rekeningen kan voorkomen, kunt u bij ons gebruik maken van de Incasso-service. Ook kunnen de ervaren juristen van Quest Advocaten uw algemene voorwaarden controleren zodat u sterk staat bij een conflict omtrent betaling. Verbeter uw cashflow vandaag nog en neem direct contact op uw te laten informeren over de Incasso-service bij het Quest Juridische Service Abonnement.

Wilt u meer informatie over de statistieken omtrent de oorzaken en gevolgen van faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven? Volg dan deze link http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/607F07D5-F7BB-4B57-A226-A7679E067B40/0/2010Faillisementenoorzakenenschulden2008art.pdf.

Neem direct contact op

Error: Contact form not found.